خدمات شرکت

خدمات دیاگ و تعمیر و نگهداری کامیون کشنده C&C

خدمات دیاگ و تعمیر و نگهداری کامیون کشنده C&C

کامیون کشنده C&C با بهره گیری از گیربکس هفت دنده دقیق ZF با ضرایب دنده 12+2 سرعته است.
خدمات دیاگ برای این کامیون با جدیدترین نسخه از نرم افزار سال 2021 و تعمیرات و نگهداری گیربکس این کامیون در شرکت زرین فن آور چرخشگر انجام می گردد.