تاثیر تحریم بر بازار کامیون

۳ ماه قبل ۱۱۵

بر خلاف  تلاش شرکت های اروپایی برای باقی ماندن برجام و تضمین موقعیت خود در برابر بازگشت تحریم های آمریکا علیه ایران، بسیاری  از شرکت ها به منظور جلوگیری از اختلاف با آمریکا  بازار ایران  را ترک کردند.

اسکانیا در بین شرکت های تولید کننده  اتوبوس و کامیون به عنوان زیر مجموعه مهم فولکس واگن با فروش سالیانه 5 تا 6 هزار کامیون در ایران  یکی از بزرگترین شرکت های خارجی طرف قرار داد با ایران است. خروج اسکانیا  از صنعت حمل و نقل ضربه بزرگی به  صنعت کامیون سازی خواهد  زد.