راهنمای حفظ و نگهداری و استفاده از گیربکس اکولایف ( قسمت 2 )

۷ ماه قبل ۲۳۸

 

هشدارها :

-- هرگز در هنگام حرکت خودرو دکمه خلاص را فشار ندهید زیرا این امر موجب می شود که ارتباط بین موتور و گیربکس ( الکترونیکی ) قطع شده در نتیجه قدرت ترمزی ریتاردر و ترمزی موتور از دست رفته و خطر تصادف ایجاد شود .

-- در هنگام استارت زدن خودرو حتما کلید خلاص فشرده باشد

-- هرگز در یک زمان کلید انتخاب دنده و پدال گاز را فشار ندهید .

-- قبل از عوض کردن جهت ( عقب و جلو ) ، خودرو در ایست کامل باشد .

-- قبل از عوض کردن جهت ، ابتدا دکمه خلاص را فشار دهید و پس از آن جهت را عوض کنید .

-- در هنگام رانندگی در سرازیری ها توصیه می شود که کلید های 1 و 2 و 3 استفاده شود .

-- بعد از فشردن کلید حرکت 1 تا 2 ثانیه صبر کنید سپس حرکت کنید .

-- قبل از فشردن کلید حرکت پای خود را بر روی پدال ترمز گذاشته و ترمز دستی فعال باشد .

-- در حرکت در سربالایی های تند از ترمز دستی کمک بگیرید .

-- همیشه در زمان شروع به حرکت با احتیاط گاز دهید و به افراد کنار خودرو توجه کنید .

-- وقتی که دکمه ی حرکت فشرده شده باشد حتی اگه پدال گاز را فشار نداده باشید در صورتیکه ترمز پایی یا دستی درگیر نباشد ، خودرو حرکت خواهد کرد .

-- قبل از ترک خودرو حتما ترمز دستی کشیده شده و موتور خاموش شده باشد زیرا هیچ ارتباط مستقیمی بین موتور و اکسل وجود ندارد و خودرو حرکت خواهد کرد .