سرویس دهی تخصصی به اتوبوس های سازمان اتوبوسرانی تهران

-- ۸۶۶

تعویض روغن،دیاگ و بررسی فنی تخصصی گیربکس اتوبوس های سازمان اتوبوسرانی شهر تهران در شرکت زرین فن آور چرخشگر، نماینده انحصاری خدمات و فروش قطعات زداف آلمان در ایران

اتوبوسرانی تهران

سامانه های اتوبوسرانی تهران

تعویض روغن اتوبوس

سازمان اتوبوسرانی