مطالب فنی و آموزشی

دیفرانسیل بهتر است عقب باشد یا جلو؟

دیفرانسیل بهتر است عقب باشد یا جلو؟

خودروهای دیفرانسیل جلو از عمومیت بیشتری برخوردار بوده و در یک مقیاس کلی نسبت به انواع دیفرانسیل عقب حجم تولید بیشتری را در کارخانه‌های خودروسازی سراسر دنیا به خود اختصاص داده‌اند.
ریتاردر اتوبوس و کامیون

ریتاردر اتوبوس و کامیون

هر سیستمی که بتواند بجز ترمز اصلی ماشین از سرعت ماشین بکاهد ریتاردر نام دارد. در آمریکا اصطلاحاً به ریتاردر موتور Jake Brake هم می گویند.