خدمات تعمیر و نگهداری و دیاگ کامیون اویکو مدل یورو کارگو

۱ ماه قبل ۹۳

کامیون ایویکو مدل یورو کارگو دارای مدل گیربکس ZF 9S مجهز به ۹ دنده جلو. کلاج تک صفحه ای خشک از نوع خورشیدی است.

خدمات تعمیر و نگهداری گیربکس کامیون اویکو مدل یورو کارگو به همراه دیاگ با جدیدترین نسخه نرم افزار سال 2021 در شرکت زرین فن آور چرخشگر انجام می شود.