راهکار های تشخیص نمایندگی های تقلبی ZF

-- ۳۹۴

روش های تشخیص نمایندگی های تقلبی ZF و مستندات لازم و روش های پی بردن به وجود نمایندگی اصلی و مورد تایید شرکت ZF آلمان در ایران.

راهکارها:

1- مکاتبه و برقراری تماس با ZF آلمان

2-مشاهده و استعلام قرارداد خدمات پس از فروش

3-بررسی اخبار منتشر شده در وب سایت ZF.com پیرامون شرکت زرین فن آور چرخشگر

لینک خبر در وب سایت ZF آلمان

تصاویری از قرارداد زداف آلمان با شرکت زرین فن آور چرخشگر

قرارداد زداف،قرار داد خدمات پس از فروش زداف آلمان در ایران

قرارداد نمایندگی زداف در ایران،ZF آلمان در ایران